Vaše výhody

Životní prostředí

-1-

 Vzhledem k tomu, že čistší přeprava se stává zásadním požadavkem, MICHELIN již více než 100 let přispívá díky svým inovativním produktům k udržitelnému rozvoji a.snižuje dopad1 svýchtováren s certifikací ISO 14001 na životní prostředí.

 MICHELIN vám nabízí produkty, které spotřebovávají menší množství surovin, jako například protektorované pneumatiky MICHELIN REMIX2.

1: MICHELIN za dobu 6 let snížil dopad svých továren na životní prostředí o 33 za.6 let (zdroj: zpráva o činnosti a udržitelném rozvoji za rok 2011).
2: MICHELIN REMIX ušetří 50 kg surovin, což je průměrná hmotnost obroušené kostry.