Produkty

Prořežání a protektorování

-1-

PRODLUŽTE ŽIVOTNOST SVÝCH PNEUMATIK!

Kostra pneumatik MICHELIN je navržena pro opakované prohlubování a protektorování. Zvolením odborné správě pneumatik vhodné pro vaše podnikání bezpečně optimalizujete svoji ziskovost. A chraňte životní prostředí.

Snižte náklady na kilometr.
Prohlubováním a protektorováním MICHELIN Remix® dosáhnete vysokých úspor!
Prohloubením pneumatiky se zvýší přilnavost až o 10%(1), kilometrová životnost až o 25%(2) a uspoří se až
2 l paliva na 100 km.(3).
Protektorovaná pneumatika vykazuje stejné vlastnosti jako pneumatika nová, nicméně je přibližně o 40%(4) levnější a ujede stejný počet kilometrů.
Chraňte životní prostředí.
Jakožto zodpovědný profesionál šetříte palivo, suroviny a snižujete množství odpadu,a to díky několikanásobné životnosti svých pneumatik.

  • (1) V porovnání s výkonností stejných pneumatik při opotřebovaní. Reference Michelin - test proveden na ohlazeném povrchu betonové vozovky
  • (2) Doporučení TNPF - duben 2013
  • (3) 1,94 litru/100 km komparativní test s právním dohledem a certifikovaný v červnu 2007 ve zkušebním centru Ladoux.
  • (4) Interní zprávy o cenách z roku 20014 a internetové ceny vyhotovené externí organizací v roce 2014.

Prořezání pneumatik MICHELIN spočívá ve vyřezání nových 3 až 4mm drážek do vrstvy běhounu pod vzorkem. Tuto operaci je možné provést u nové pneumatiky MICHELIN pro nákladní vozidla i u pneumatiky protektorované technologií MICHELIN Remix®. Je 100% bezpečná. Díky této operaci optimalizujete kilometrický výkon, snížíte spotřebu paliva a vrátíte pneumatikám přilnavost.

PROČ PROŘEZÁVAT?

PROŘEZÁNÍ PROVEDENÉ ODBORNÍKEM

PŘINÁŠÍ 3 VÝHODY
PŘEPRAVNÍM SPOLEČNOSTEM
Infographie recreusage

…POKUD JE PROŘEZÁNÍ USKUTEČNĚNO ODBORNÍKEM,
NEMÁ ŽÁDNÝ VLIV NA NÁSLEDNOU PROTEKTOROVATELNOST.

Více informací: Bílá kniha nebo DESIGNED FOR MORE

(1) V porovnání s obdobím před prořezáním, kdy je běhoun pneumatiky maximálně opotřebený. Interní testy Michelin na leštěném betonu.
(2) Příklad sady pneumatik, které ujedou ročně 120 000 kilometrů, s 25 % prořezaných pneumatik v kontaktu s vozovkou.
(3) Interní testy Michelin: průměrné výsledky měření u 4 klíčových rozměrů na trhu (315/80 R 22.5, 315/70 R 22.5, 385/65 R 22.5 and 13 R 22.5).

Více bezpečnosti!

Michelin doporučuje prořezávat pneumatiku v okamžiku, kdy je zbývající hloubka jejího dezénu 2 až 4 mm.

Prořezání provádí síť profesionálních partnerů. Jedná se o bezpečnou techniku, neboť se s ní počítá již při návrhu konstrukce. Pokud je žlábkování provedeno podle našich doporučení, nedochází nijak k narušení koruny ani vnitřní struktury kostry, která je chráněna vrstvou kordových vláken.

U nových pneumatik MICHELIN a protektorovaných pneumatik MICHELIN Remix® je tloušťka spodní vrstvy pod běhounem dostatečně silná (4 až 5 mm), aby zaručila zcela bezpečné prořezání.

Prořezání pneumatiky nemá negativní vliv na její následné protektorování technologií MICHELIN Remix®.

Maximalizovaná přilnavost

Díky prořezání se znovu vytvoří ostré hrany a hloubka dezénových drážek dosáhne 6 až 8 mm. Je tedy blízká hloubce dezénu zpoloviny opotřebované nákladní pneumatiky. Vaše pneumatika získává zpět optimální přilnavost a můžete i nadále bezpečně jezdit.

picto-recreusage_adherence

Na mokrém povrchu mají prořezané nákladní pneumatiky o cca 10 % vyšší příčnou přilnavost a trakci v porovnání se shodně opotřebovanými, ale neprořezanými pneumatikami. (1)

(1) Reference Michelin – Test provedený na leštěném betonu

Delší životnost

picto-recreusage_kilometres

Prořezání pneumatik MICHELIN prodlužuje životnost jak nové pneumatiky MICHELIN, tak pneumatiky MICHELIN Remix®, a to díky výšce dezénu, kterou lze získat. Takto získané 3 až 4 mm dezénu nabízí 20 % až 25 % kilometrů navíc !

Méně paliva!

picto-recreusage_litre

Jízdní odpor působí přímo na spotřebu paliva.

Prořezání pneumatiky se provádí v okamžiku, kdy je její valivý odpor nejnižší. Pryž je hladká a tloušťka pryže určené k opotřebení je nejtenčí. Dezén se při kontaktu s vozovkou méně deformuje a pneumatika se méně zahřívá, čímž se snižuje její valivý odpor a následně i spotřeba paliva.

Prořezáním prodloužíte životnost pneumatiky ve fázi, kdy má pozitivní vliv na spotřebu paliva.

Šetrný přístup k životnímu prostředí!

picto-recreusage_tonne

Snížením paliva umožňuje prořezání pneumatik MICHELIN snížit množství emisí CO2 až o 1,6 tun na soupravu ročně (2), a chrání tak prostředí životní.

4 prořezání, to je jedna ušetřená nová pneumatika MICHELIN ušetřená, tedy 70 kg nespotřebovaných surovin (3) a kostra pneumatiky, která nemusí do šrotu.

(2) Příklad soupravy tahače a návěsu s ročním nájezdem 120 000 km s mírou prořezaných pneumatik 25 %.
(3) Interní reference Michelin: Průměrné hmotnosti měření na 4 hlavních rozměrech na trhu (315/80 R 22.5 ; 315/70 R 22.5 ; 385/65 R 22.5 ; 13 R 22.5).

Legislativa

Prořezání pneumatik MICHELIN je v souladu s evropskou legislativou a legislativou platnou v evropských zemích. Ve většině zemí legislativa upřesňuje, že u pneumatiky pro nákladní vozidla lze provést Prořezání, pokud je na bočnicích napsáno "regroovable" nebo symbol U. Prořezání musí provést odborníci podle jasně daných pravidel.

Prořezání doporučuje rovněž ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation).

Prořezání pneumatiky se provádí v okamžiku, kdy je její valivý odpor nejnižší. Pryž je hladká a tloušťka pryže určené k opotřebení je nejtenčí. Dezén se při kontaktu s vozovkou méně deformuje a pneumatika se méně zahřívá, čímž se snižuje její valivý odpor a následně i spotřeba paliva.

Protektorování MICHELIN Remix® zvyšuje výkonnost vašich pneumatik. Co je ještě lepší, pomáhá vám to v úsporách a přináší vám to větší flexibilitu použití zatímco vy se stáváte hráčem v udržitelné přepravě.

Protektorování MICHELIN Remix® poskytuje stejnou výkonnost jako nové pneumatiky MICHELIN, zejména co do bezpečnosti, robustnosti a počtu ujetých kilometrů a záruky:

PROČ
PROTEKTOROVAT?

Abyste ušetřili, podpořili udržitelnou dopravu a byli pružní

…SE ZACHOVÁNÍM STOPROCENTNÍ BEZPEČNOSTI

Více informací: Bílá kniha nebo DESIGNED FOR MORE

(1)Interní testy z roku 2013. Životnost pneumatiky MICHELIN Remix® = 97 % životnosti nové pneumatiky stejného rozměru.
(2) Evropský průměr, interní cenové informace z roku 2014 a internetové studie cen uskutečněná externí organizací.
(3) 350 kombinací protektorovaných/nových pneumatik k dispozici v rámci protektorování technologií MICHELIN Remix®
(4) Při protektorování technologií MICHELIN Remix® se přidává v průměru pouze 20 kg surovin, což odpovídá 70% úspoře surovin v porovnání s nákupem nové pneumatiky.

Vyšší úspory

rechapage_economie

Protektorování MICHELIN Remix® vám poskytne až o 100% větší kilometrový výkon * za zhruba 60% ceny nové pneumatiky MICHELIN**. Dvojitý zdroj úspor!
Kromě toho, díky jejich vynikajícímu krytí, mohou být finální náklady ještě nižší, neboť pneumatiky MICHELIN lze protektorovat několikrát. Účinný způsob optimalizace vašich nákladů.

* Na základě skutečnosti, že pro většinu velikostí je množství použité pryže a pryžových směsí stejné jako u nových pneumatik MICHELIN a protektorovaných typů MICHELIN Remix®
**Interní zprávy o cenách z roku 20014 a internetové ceny vyhotovené externí organizací v roce 2014.

Větší flexibilita

rechapage_souplesse

Protektorování MICHELIN Remix® představuje flexibilní řešení, neboť vám umožní využít pneumatiky na maximum, což lze znovu využít při různém použití.
S protektorovanou pneumatikou máte možnost výběru mezi několika možnostmi montáže a několika pozicemi. Proto můžete z tohoto druhu pneumatik získat naprosté maximum.
Díky protektorování MICHELIN Remix® můžete rovněž přizpůsobit svoji pneumatiku svému použití. Váš prodejce Michelin může nabídnout až 350 možných kombinací!

Větší šetrnost k životnímu prostředí

rechapage_performance

Protektorování je řešení, které chrání životní prostředí.
Rozšířením životnostmi pneumatiky snižuje MICHELIN Remix® počet nových použitých pneumatik.
Rovněž je třeba poznamenat, že protektorování šetří spotřebu surovin. Konkrétně, každé protektorování MICHELIN Remix® ušetří 50 kg surovin. V průměru se přidá pouze 20 kg materiálu, což je 70% úspora v porovnání s nově vyrobenou pneumatikou!

Více informací o protektorování MICHELIN Remix®

rechapage_environnement

Coby expert na protektorování, vyvinula společnost Michelin technologii MICHELIN Remix®. Tato exkluzivní technologie představuje výměnu opotřebovaného protektoru pneumatiky na certifikovaném a připraveném krytu MICHELIN.
Protektorování MICHELIN, prováděné našimi odborníky s využitím průmyslových technologií, splňuje veškeré požadavky na bezpečnost, úsporu a ochranu životního prostředí.