Doporučení

Průvodce bezpečností

-1-

Funkce pneumatiky

Rizika

Nosnost Definována charakteristikami
vozidla: nosnost na nápravě
Pneumatika s menší nosností se přehřívá. Tím může dojít k rychlému poškození pneumatiky při jízdě a následné náhlé ztrátě tlaku huštění. Deformuje se tvar stopy pneumatiky, čímž se sníží její přilnavost a negativně ovlivní chování vozidla: jízdní stabilita, reakce na pokyny řízení a brzdné vlastnosti. Může být znemožněno následné protektorování. Dochází ke zkrácení životnosti.
Rychlost Definována charakteristikami vozidla:
maximální rychlost vozidla
Pneumatika s nižším indexem rychlosti se přehřívá. Tím může dojít k rychlému poškození pneumatiky při jízdě a následné náhlé ztrátě tlaku huštění. Může být znemožněno následné protektorování. Dochází ke zkrácení životnosti.
Jízda na různých površích Na základě oboru činnosti a typu užití Nevhodná pneumatika, pokud jde o pozici a použití, může:
- se zahřívat: případ pneumatiky pro smíšené použití, která by byla používána na dlouhé silniční trasy.
- se zničit: případ běhounu pneumatiky pro silniční použití, který by byl používán na hrubém povrchu.
V tomto případě pneumatika vykazující hluboké poškození musí být zkontrolována odborníkem, který určí, zda je možné pokračovat v jízdě, zda je možné ji opravit nebo je třeba ji odstranit z provozu. Nezapomeňte, žeodhalením kovových vrstev kostry dochází k jejich oxidaci: takto poškozená pneumatika není v souladu s pravidly silničního provozu. Kvůli takovému poškození může dojít k rychlému zničení pneumatiky za jízdy, což může vést až k náhlé trátě tlaku huštění. Může být znemožněno následné protektorování. Dochází ke zkrácení životnosti.
Vedení vozidla V závislosti na oboru činnosti a typu užití Nevhodná pneumatika na vodící nápravě, pokud jde o její pozici nebo užití, může, v závislosti na stavu povrchu vozovky a rychlosti, mít nepřesné reakce na pokyny řízení. Tím mohou být narušeny jízdní vlastnosti vozidla.
Vedení vozidla Informování řidiče o stavu povrchu Pneumatiky vodící nápravy jsou první, které přicházejí do kontaktu s vozovkou. Pneumatiky určené pro tuto nápravu musejí progresivně přinášet informace o vývoji stavu povrchu vozovky: jako je například dočasné snížení přilnavosti. Pneumatika, která není určena pro tuto nápravu, může být méně progresivní nebo filtrovat některé informace týkající se vývoje povrchu.
Zajištění komfortu
řízení
Specifické charakteristiky
pneumatik pro vodící nápravy: vhodný dezén a jednotnost
Vodící náprava je mimořádně citlivá na jednotnost pneumatik: propojení s volantem, umístění blízko řidiče atd. Pneumatiky určené pro tuto nápravu jsou navrženy speciálně tak, aby splňovaly toto kritérium, a mají rovněž dezény vhodné pro optimalizaci této funkce. Pneumatika nevhodná pro vodící nápravu bude méně odpovídat této funkci.
Přenos
síly
Brzdění: závisí na brzdných systémech vozidla.
Při prudkém brzdění dochází k velkému zapojení vodící nápravy.
Brzdění retardérem zajišťuje hnací náprava
Při prudkém brzdění dochází k výraznému přesunu zatížení na řídící nápravu: pneumatiky této nápravy mají tedy zásadní roli v brzdné vzdálenosti vozidla.
Pneumatika, která není určena pro řídicí nápravu, může mít nižší brzdný výkon, pokud je namontovaná v této pozici.
Při brzdění retardérem dochází k velkému zapojení pneumatik hnací nápravy, a to na úrovni dezénu a kostry: nevhodná pneumatika bude méně účinná pro přenos brzdné síly a dojde tak ke zkrácení životnosti.
Přenos
síly
Motor: závisí na výkonu a
síle vozidla
Zrychlení vozidla se přenáší na vozovku pouze prostřednictvím pneumatik hnací nápravy: nevhodná pneumatika bude méně účinná pro přenos síly motoru a dojde ke zkrácení životnosti.
Dlouhá životnost pro
nižší náklady
V porovnání s kilometrickým výkonem Pneumatiky musí být vhodné pro nápravu a použití vozidla: dezén nevhodný pro danou nápravu nebo řada nevhodná k danému použití nepřinesou kilometrickou výkonnost odpovídající potenciálu pneumatiky.
Dlouhá životnost pro nižší náklady Ve vztahu ke spotřebě paliva Pneumatiky nákladních vozidel mají velký vliv na spotřebu paliva. Výběr řady a dezénu bude mít vliv na spotřebu paliva.
U některých použití je možné optimalizovat spotřebu použitím pneumatik s nízkým valivým odporem.
Valivý odpor pneumatik se postupně snižuje: výměna pneumatiky před úplným opotřebením* způsobuje ztrátu potenciálu úspory paliva.

*Hodnota minimální hloubky dezénu pneumatiky závisí na místní legislativě. S ohledem na legislativu a zimní období nikdy nejezděte s pneumatikami, jejichž výška dezénu je nižší než 1 mm po prořezání.

Rizika spojená s vodící nápravou, která mohou vést ke snížení přilnavosti, omezení reakcí na pokyny řízení či nečekanému zničení pneumatiky za jízdy a tím k náhlé ztrátě jejího tlaku huštění, mohou způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.