Cookies policyes

 Jak Michelin používá ve Francii cookies

1. Co je cookie?

Cookie je textový soubor nebo softwarový prvek, který ukládá informace týkající se surfování vašeho koncového zařízení na internetu. Je pod kontrolou vašeho prohlížeče a často má jedinečné a náhodné číslo. Můžete jej číst, odstranit nebo změnit.

2. Proč Michelin používá cookies?

Michelin neustále hledá nové prostředky, jak zlepšit své webové stránky na internetu a nabídnout vám lepší služby. Takto Michelin používá různé typy cookies jak je uvedeno níže, z nichž některé mohou vyžadovat předchozí souhlas uživatele internetu (cookies typu reklama) předtím, než se cookie nainstaluje na uživatelský terminál.

3. Jak vás Michelin informuje o cookies, které používá?

Jakmile zavítáte poprvé na internetové stránky Michelin, link ‘více informací’ na úvodní liště vás odkáže na stránku, kde najdete veškeré informace o cookies používaných na těchto stránkách.
V každém případě máte nad těmito cookies kontrolu. Máte možnost je odmítnout, odstranit a nastavit je.

4. Jak odmítnout a/nebo odinstalovat cookies?

Cookies můžete odinstalovat dvěma způsoby.
Jednak pomocí internetového prohlížeče se můžete podívat na již instalované cookies na vašem počítači a odstranit je jednu po druhé nebo naráz.

  • Prohlížeč Apple Safari: kolonka „Důvěrnost“ v menu „Preference“, prostor věnovaný „Cookies a další údaje z webových stránek“;
  • Prohlížeč Google Chrome: kolonka „Důvěrnost“ v menu „Parametry“, podmenu „Parametry obsahů“, prostor věnovaný „Cookies a další údaje z webových stránek“;
  • Prohlížeč Microsoft Internet Explorer: menu „Nástroje“, kolonka „Možnosti internetu“, poté „Obecné“, poté „Historie prohlížení“, poté „Parametry“, okno „Parametry dočasných internetových souborů a historie“ a nakonec „Zobrazit soubory“;
  • Prohlížeč Mozilla Firefox: menu „Nástroje“, kolonka „Možnosti“, podmenu „Soukromí“, funkce „Odstranit specifické cookies“.

A pak také můžete cookies odstranit manuálně provedením následujících kroků:

  • Jděte na Počítač a zvolte v C:\ složka Windows
  • Otevřete složku „Temporary Internet Files“ a vyberte všechny soubory (CTRL+A)
  • Zvolte možnost „odstranit“

Ostatně můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby jakoukoliv instalaci cookies zablokoval nebo vás na ni upozornil. Jednotlivé postupy se liší podle vyhledávače, ale můžete si pomoct instrukcemi v menu „Nápověda“. Prohlížeč je možné nastavit nezávisle na jednotlivých koncových zařízeních, která používáte pro přístup na internetové stránky Michelin.
 
Odinstalování nebo blokace cookies používaných na internetových stránkách Michelin ve Francii může narušit nebo dokonce znemožnit používání těchto stránek.

5. Jaké typy cookies používá Michelin?

Cookies mohou být jen přechodné a trvat jen po dobu, kdy brouzdáte po daných internetových stránkách, nebo stálé, mající delší nebo kratší životnost, podle toho, jak jsou nastaveny a jaké jsou parametry vašeho internetového prohlížeče. Existuje celá řada různých cookies, které můžeme rozdělit do tří níže popsaných skupin.

- Cookies mající pouze umožnit nebo usnadnit komunikaci elektronickou cestou
Potřebné cookies mají za úkol umožnit nebo usnadnit komunikaci elektronickou cestou a jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Jejich deaktivace způsobí významné potíže při používání webových stránek, nebo dokonce znemožní přístup k nabízeným službám. Tyto cookies neuchovávají informace o vás a mažou je, jakmile stránky opustíte. Umožňují například identifikovat terminály pro zprostředkování komunikace, číslovat „balíčky“ údajů tak, aby byly dodány v zamýšleném pořadí, odhalit chyby v přenosu nebo ztráty údajů.
Funkční cookies jsou naprosto potřebné pro poskytování on-line komunikačních služeb na výslovnou žádost uživatele. Poskytují uživateli specifické funkce. Pokud jsou tyto cookies odinstalované, tato služba bude nedostupná. Funkční cookies mohou shromažďovat údaje osobního charakteru. Tyto informace mohou zůstat uloženy i poté, co webové stránky opustíte a mohou být předány partnerům výlučně za účelem poskytování pomoci potřebné u daných služeb. Jsou to například cookies, které ukládají preference uživatele jako je jazyk, cookies „uživatelské relace“ (které umožňují identifikovat uživatele jakmile brouzdá po více stránkách a jež ukládají údaje pouze během dané relace), nebo cookies používané jako „nákupní košík“.

- Cookies pro měření návštěvnosti
Cookies pro měření návštěvnosti umožňují rozpoznat návštěvníky během různých návštěv. Tyto cookies ukládají pouze jeden „identifikátor“ internetového návštěvníka (vlastní pro každou cookie) a v žádném případě se nepoužívají pro shromažďování jmenných informací o návštěvnících. Ukládají navštívené stránky, dobu návštěvy a chybové zprávy umožňující zlepšit výkonost webových stránek Michelin.
Cookies pro měření návštěvnosti mohou být instalovány a spravovány partnery, ale Michelin omezuje jejich použití pouze za účelem požadované statistické analýzy.

- Cookies spojené s operacemi týkajícími se zacílené reklamy a sledovače sociálních sítí generované tlačítky sdílet na sociálních sítích
Cookies používané pro zacílení a sledování umožňují třetím osobám poskytovat služby, zejména reklamní, a zlepšit svoji účinnost. Tyto cookies mohou ukládat webové stránky a servery, které navštěvujete, a mohou shromažďovat osobní údaje, zejména IP adresu terminálu, který internetový uživatel používá. Shromážděné informace mohou být sdíleny se třetími osobami.

Jedná se například o cookies, které umožňují reklamní produkci nabízet reklamy uzpůsobené vašim zájmům podle toho, na které stránky serveru Michelin se díváte, nebo které brání opakování stejné reklamy. Tyto cookies potřebují vaše povolení. V takovém případě se objeví informační pruh na 1. stránce webu a zeptá se vás, zda souhlasíte s instalací těchto cookies.

Michelin a jeho dodavatelé, mezi které patří Google, používají společně vlastní cookies a takzvané třetí cookies, pomocí nichž získávají informace, optimalizují a šíří inzeráty podle návštěv na webu. Michelin a jeho dodavatelé používají rovněž tyto dva typy cookies pro určení vztahu mezi návštěvami zaregistrovanými na webu a vytištěnými inzeráty, jiným využitím reklamních služeb a interakce mezi těmito inzeráty a reklamními službami. A nakonec Michelin a jeho dodavatelé používají tyto dva typy cookies pro zapamatování vašich zájmů a demografických údajů, aby vám mohli nabídnout zacílenou reklamu.

Michelin používá to, čemu říkáme sociální plugins (dále pouze tlačítka: odkazující na sociální sítě jako je Facebook, Linkedin nebo YouTube.
Během vaší návštěvy na našich webových stránkách jsou tato tlačítka deaktivována, to znamená nepřenášejí žádné informace na sociální sítě, dokud je sami nezmáčknete. Abyste mohli používat tato tlačítka, musíte je aktivovat pomocí kliknutí. Tlačítka zůstanou aktivovaná, dokud je opět nedeaktivujete nebo neodstraníte cookies. Více informací o cookies najdete v našich přehledech o cookies. Po aktivaci systém naváže přímé spojení se serverem vybrané sociální sítě. Obsah tlačítka je tedy přímo převeden na sociální sítě vašeho internetového prohlížeče, který je integruje na navštěvovaný web.

Jakmile aktivujete tlačítko, příslušná sociální síť může shromažďovat údaje nezávisle na tom, zda dané tlačítko používáte nebo ne. Pokud jste připojeni k sociální síti, ta je schopná přiřadit vaši návštěvu na daných webových stránkách k vašemu uživatelskému účtu. Návštěva jiných stránek Michelin nebude moci být přidružena, dokud neaktivujete příslušné tlačítko také na těchto stránkách.

Pokud jste členy nějaké sociální sítě a nechcete, aby ta propojila informace shromážděné během vaší návštěvy webových stránek a informace uložené během vaší registrace, je nezbytné, abyste se odhlásili ze sociální sítě a teprve poté aktivovali tlačítka.

Vezměte na vědomí, že my nijak neovlivníme množství údajů, které si vaše sociální sítě prostřednictvím tlačítek stáhnou. Chcete-li zjistit množství nashromážděných údajů a účel jejich shromažďování, způsob zpracování a využití těchto informací ze strany sociálních sítí a chcete-li se seznámit s právy a možnostmi nastavení, která máte k dispozici za účelem ochrany svého soukromí, přečtěte si podmínky týkající se ochranny osobních údajů ze strany příslušných sociálních sítí.

Naše webové stránky používají momentálně tlačítka níže uvedených sociálních sítí:

Zároveň můžete sociální pluginy Facebooku zablokovat pomocí add-onů pro váš vyhledávač, například „Facebook Blocker“.

 

 

POTŘEBNÉ A FUNKČNÍ COOKIES

 

Název Připravil Účel Doba trvání

Ts_activity

Ts_parcours

TS_transport

Ts_dim_e

Ts_dim_h

Ts_dim_l

MICHELIN Uložit vyhledávání pneumatiky v tyre selectoru návštěvníka při přecházení z jedné stránky na druhou. 48 h
Toolbar_cookie   Umožňuje zjistit, zda návštěvník přijal nebo ne politiku cookie webových stránek. 24 h
       

 

 

 

COOKIES PRO MĚŘENÍ NÁVŠTĚVNOSTI

 

Název Připravil Účel Doba trvání
idrxvr
tmst
Xiti

Získat informace o cestě návštěvníka na webových stránkách

Získat statistiky o využití internetových stránek

169 dní
       
       

 

 

 

COOKIES PRO ZACÍLENÍ A SLEDOVÁNÍ A SLEDOVAČE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ GENEROVANÉ TLAČÍTKY PRO SDÍLENÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

 

Název Připravil Účel Doba trvání